Dyrekcja

Skład kierownictwa szkoły

Dyrektor szkoły
mgr inż. Łukasz Muciok

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych:
mgr Anna Kamzela - Bilska

Wicedyrektor ds. organizacyjnych
mgr Daniel Popielarz

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Agnieszka Nowicka

Go to top